• Przelej bezpośrednio na nasze dane bankowe. Proszę użyć numeru zamówienia jako odniesienia. Twoje zamówienie zostanie wysłane dopiero po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto.